เตรียมพร้อมสมัครงานด้วยการทำ Resume อย่างมืออาชีพ

20150514

“เตรียมพร้อมสมัครงานด้วยการทำ Resume อย่างมืออาชีพ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำ Resume online เพื่อใช้สำหรับสมัครงาน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท Super Resume พัฒนาระบบ Super Resume Analysis เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย ระบบจะช่วยวิเคราะห์ตัวตน วิเคราะห์แนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และยังเป็นระบบจัดหางานที่ บริษัท Super Resume ได้ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำในการรับสมัครงานให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

และยังสามารถใช้ส่งสมัครงานทางออนไลน์ผ่าน www.jobtopgun.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 8,000 ตำแหน่งต่อวันจากกว่า 10,000 บริษัทที่หมุนเวียนมาลงในทุกๆเดือน อีกทั้งยังสามารถปริ้นท์เพื่อยื่นสมัครให้กับทุกบริษัทที่ต้องการได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา “ทุกคน” กรอกข้อมูลในระบบ Super Resume ผ่านทางทางเว็บไซต์ http://student.superresume.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ

20150514-Resume-01

เอกสารสำหรับ Download:

คู่มือการบันทึก Resume online
1.3 MiB
5567 Downloads
Details
ตัวอย่าง Resume
ตัวอย่าง Resume
20150514-documentSuperresumeTH.pdf
1.0 MiB
1631 Downloads
Details