ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) 2558 (เพิ่มเติม)

20150501-new

ประกาศ : รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ด่วน ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก