ขอเชิญเข้าร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปี 2558

20150416-sd

ขอเชิญเข้าร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตแด่อดีตอธิการบดี อดีตรองอธิการบดี อดีตคณบดีและอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมพิธี "ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย"
31.3 KiB
196 Downloads
Details
ขอเชิญเข้าร่วมพิธี "ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย"
31.3 KiB
196 Downloads
Details