การเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้

การเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
647.9 KiB
372 Downloads
Details