การเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

rmutt-01-04-56

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้

การเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
647.9 KiB
237 Downloads
Details

 

แสดงความคิดเห็น