ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Streaming RMUTT –> คลิ๊ก <–

banner20150402-01