รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน จากประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในคณะ /สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก

20120715-RMUTT