ขอเชิญเข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20150323-Robominton_E3