ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 58

banner20150317-01

เชิญชวนนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 58
ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2558
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิ๊ก<<

พร้อมทั้งเตรียมเอกสารการสมัครงาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ และ ที่พักอาศัย (ถ้ามี)
6. หลักฐานการเกรณฑ์ทหาร
7. RESUME

EX Thai Resume (pdf)
EX Thai Resume (pdf)
EX Thai Resume.doc
42.0 KiB
210986 Downloads
Details
EX Thai Resume (Docx)
EX Thai Resume (Docx)
EX Thai Resume(2).doc
42.0 KiB
47322 Downloads
Details

**หมายเหตุ**
1. กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารให้เพียงพอ สำหรับการสมัครงาน ที่หลากหลายตำแหน่งงาน
2. กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมสัมภาษณ์งานทันที
3. สามารถดาวน์โหลด RESUME เพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

EX Thai Resume (pdf)
EX Thai Resume (pdf)
EX Thai Resume.doc
42.0 KiB
210986 Downloads
Details
EX Thai Resume (Docx)
EX Thai Resume (Docx)
EX Thai Resume(2).doc
42.0 KiB
47322 Downloads
Details