โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะจัดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับรองการรับรองหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2558
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tmc.rmutt.ac.th/

Aroma Therapy