รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ AUA ครั้งที่ 2/2558

banner20150219-01

มทร.ธัญบุรีร่วมกับสถาบันสอนภาษา AUA ขอเชิญนักศึกษาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเรียนกับสถาบัน AUA เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.aua.rmutt.ac.th