แจ้งนักศึกษาขอรับใบเสร็จรับเงิน

banner20150216-03

นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสที่ต้องการนำใบเสร็จไปเบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครอง  สามารถดาวน์โหลดได้เองที่  www.oreg.rmutt.ac.th   ระบบทะเบียนนักศึกษา

คู่มือในการปริ้นใบเสร็จ
553.5 KiB
7763 Downloads
Details