เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2558

banner20150212-ITPE

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE)

เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557

**ข้อมูลเตรียมสอบวัดระดับ IP และ FE (พร้อมเฉลย) รอบเดือนเมษายน 2557

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558

วิชาที่เปิดสอบ

  1. Information Technology Passport Examination (IP)
  2. Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
  3. Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >> คลิ๊ก<<