โครงการความร่วมมือพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ประจำปี 2558

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เปิดโอกาสนักศึกษารุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา

“นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ครั้งที่ 4 ” เพื่อพัฒนาทักษะ หาประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก <<