ขอเชิญลงแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” ปี 2558

“มิตรภาพ สร้างสรรค์ สามัคคี”  ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาสนุกเกอร์ และสนใจลงแข่งขันในกีฬาบุคลากร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในนามของ มทร.ธัญบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิตต์  มธุรสมนตรี  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 086 347 7646