ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การทำดอกไม้อบแห้ง

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิดที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น แต่เมื่อมีการตัดดอกไม้ออกมาจากต้นไม้ได้ไม่นานกลีบดอกจะเหี่ยว ไม่สวยงาม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสวยงามของดอกไม้ให้คงความสวยงามได้นานที่สุด และยังคงความสวยงามตามธรรมชาติไว้ได้มากที่สุด ด้วยการนำดอกไม้สดมาอบแห้ง โดยการใช้เทคนิคอบแห้งด้วยซิลิกาทราย และซิลิกาเจล แล้วนำดอกไม้ที่แห้งแล้วไปจัดลงในโถแก้วรูปทรงต่างๆ ช่วยยืดอายุการเก็ยรักษาได้นานหลายปี ในการอบดอกไม้ไม่สามารถอบได้หลายชนิด แต่ที่นิยมมากในการอบ คือ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้และดอกบัว ดอกไม้แต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์ที่โดเด่นเฉพาะตัวนอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ โดยดำเนินการอบรมรหว่างวันที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ (เรือนเพาะชำ) ฝ่ายภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่