ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “RMUTT TOUR” โดยผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

กําหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2558

รายละเอียดการแข่งขันดังนี้
1) หัวข้อสําหรับการแข่งขัน คือ “RMUTT Tour”
2) สามารถเลือกพัฒนา Application ได้ทั้งสอง Platform ได้แก่ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
3) การส่งผลงานให้นําใส่แผ่น CD/DVD แนบไฟล์ผลงาน (Project Source Code ทั้งหมด) และตัวติดตั้งโปรแกรม

  • กรณีการส่งผลงานเป็น Platform ของ Android ให้แนบไฟล์ .apk
  • กรณีการส่งผลงานเป็น Platform ของ iOS ให้ทําการ publish ผลงานไว้ใน App Store ให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดรับผลงาน และระบุช่องทางการดาวน์โหลดแนบมาใน CD/DVD ด้วย เนื่องจากคณะกรรมการต้องทดสอบผลงานบนอุปกรณ์จริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th