ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 549 3683, 02 549 3629