เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพ การสนทนาติดต่อสื่อสาร หรือการสั่งซื้อของและการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการดังกล่าว และประกอบกับเทคนิควิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN : WLAN ที่ทันสมัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องเดินสายวางระบบเครือข่ายให้ยุ่งยากซับซ้อน แต่จะใช้การวางอุปกรณ์ Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน เพียงแต่อยู่ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณ ดังนั้นนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย นางสาวกันยารัตน์ สีชวนค้า นางสาวขวัญฤทัย อำนวยศิลป์ นายภมร บุญพันธ์นายแมคเครน สุขใจ และนายสิทธิชัย หยองใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ประดิษฐ์เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญขึ้นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เล่าว่า การใช้งานเครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ผู้ใช้ต้องหยอดเหรียญเข้าไปในเครื่อง ตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการใช้สัญญาณ Wi-Fi เครื่องจะพิมพ์ใบแจ้ง User name และ Password ให้กับผู้ใช้ กรอกเพื่อเข้าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้วระบบจะทำการจับเวลาในการเข้าใช้งานตามจำนวนเงินที่หยอด เมื่อครบเวลา ระบบจะทำการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตทันที โดยตู้ดังกล่าวเหมาะสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ด้านธุรกิจการสื่อสารหรือตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถขนส่ง สถานีรถไฟหรือรถไฟฟ้า โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ (อำเภอ ที่ดิน และศาล) สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อยอดกับนักศึกษา โดยพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มผู้ใช้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา พิการทางการได้ยิน เช่น การจัดทำอักษรเบรลหรือคำบรรยาย สำหรับคำสั่งต่างๆ ในการใช้งาน หรือมีเสียงประกอบ เป็นต้น เพิ่มระยะของการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้มีความไกลและแรงมากขึ้น เพิ่มเครื่องรับเงินแบบธนบัตร เพิ่มเครื่องทอนเงิน ให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเวลาการใช้งานใกล้จะหมดตามจำนวนเงินที่หยอด มีกล้องวงจรปิดติดที่เครื่องเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่อาจเกิดปัญหาหรือต้องการใช้อ้างอิงในทางกฎหมาย มีระบบสัญญาณกันขโมยติดที่เครื่อง

ผู้สนใจเครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว โทร.080-5791872 หรือสนใจเข้าชมผลงานดังกล่าวได้ภายในงาน “๔๐ ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 17- 20 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ชลธิชา ศรีอุบล

 

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994