เครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ

“ก่อนที่จะได้พริกป่น  หอมกรุ่น  ไว้รับประทาน  กระบวนการที่สำคัญ  คือ  การคั่วพริก  เพื่อให้พริกสุกสม่ำเสมอ  อุณหภูมิ  เวลา  และแรงงานคน  คือสิ่งสำคัญที่สุด  โดยกว่าพริกจะสุกต้องใช้เวลาในการคั่วนาน  แถมยังมีกลิ่นฉุน  สร้างความรำคานให้แก่คนใกล้เคียง” เพื่อแก้ปัญหาและช่วยอำนวยความสะดวกในการคั่วพริก  3  หนุ่มนักศึกษา  “ป๊อป”  นายบวรรัฐ   ขุระสะ  “ก๊อต”  นายณัฐพล   ศรีจรัสวัฒนชัย  และ  “เดย์”นายเดชาวัต  พึงพิเชฐ  นักศึกษาชั้นปีที่  3  (หลักสูตรต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  โดยมี  ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ

เจ้าของไอเดีย  เล่าว่า  ลักษณะเด่นของเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ  ตัวเครื่องสามารถกำหนดอุณหภูมิ  และสามารถตั้งเวลา  โดยสามารถคั่วพริกได้ประมาณ  5  กิโลกรัมต่อ 1 ครั้ง  โดยการทำงานประกอบด้วย  ส่วนที่ใช้คั่ว ลักษณะเป็นถังสแตนเลสทรงกระบอก  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  กระแสสลับ  220  โวลต์  ขนาด  0.5  แรงม้า  ความเร็วรอบ  1,450  รอบ/นาที    เป็นต้นกำลังใช้เกียร์ ทดรอบที่มีอัตราทด  72 :1  เป็นต้นกำลัง  ให้ความร้อนจากแก๊สหุงต้ม   และสามารถวัดและบอกค่าอุณหภูมิไปยังหน้าจอควบคุม  ใช้มอเตอร์เป็นตัวควบคุมการหมุนของถังคั่วพริกตัวเครื่องมีขนาด กว้าง 1400 มม. ยาว 600 มม. สูง 650 มม. มีถาดสำหรับรองรับพริกที่ทำการคั่วเสร็จแล้ว และมีระบบแก๊สที่ใช้เตาอินฟาเรดมาช่วยในการให้ความร้อนในการคั่วพริก ควบคุมโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ที่มีตัวทดรอบเพื่อไม่ให้รอบเร็วเกินไปใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟเข้าที่กล่องควบคุมไฟฟ้า

ผลจากการทดลองเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ  ที่อุณหภูมิ 120 องศา เครื่องคั่วพริกทำการคั่วพริก 5 กิโลกรัมที่เวลา 24 นาที  ส่วนแรงงานคนได้ทำการคั่วพริก 5 กิโลกรัมที่เวลา 1.40 ชั่วโมง  โดยเครื่องคั่วพริก คั่วพริกได้คุณภาพไม่ต่างจากแรงงานคน แต่เครื่องคั่วพริกใช้เวลาในการคั่วพริกน้อยกว่าแรงงานคน 1.16 ชั่วโมง  จะเห็นได้ว่าเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติมีประสิทธิภาพ  ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงานคน  ซึ่งจุดเด่นตัวเครื่องคั่วพริกใช้เตาแก๊สอินฟราเรดในการคั่วพริก ทำให้ร้อนไว และประหยัดแก๊ส  โดยผู้สนใจเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบราคาเครื่องอยู่ที่ประมาณ  50,000  บาท/เครื่อง  ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผศ.ดร.ศิริชัย  โทร.  081-7016136

ชลธิชา  ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี  02-549-4994