รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558

บัดนี้ การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 4 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
229.1 KiB
548 Downloads
Details

 

รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
229.1 KiB
548 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น