ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี