‘มทร.ธัญบุรี’พุทธาภิเษก พระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย มีพระเกจิดังเข้าร่วม เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคล

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื้อนวโลหะ ผลงานการออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา

ด้านบนสุดตรงพระเศียรมีลักษณะเป็นดอกบัวตูม เปรียบเหมือนปัญญา และมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี ดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ลักษณะของพระพุทธรูปจะนั่งขัดสมาธิเพชร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคของเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายจีวรได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ นั่งอยู่บนฐานบัว

“มหาวิทยาลัยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อพระพุทธรูปดังกล่าวว่า พระพุทธพิริยมงคล อันหมายถึง พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเพียร และได้อัญเชิญพระนามาภิไธย สธ.ประจำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี”

นอกจากนี้ ได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธพิริยมงคล เป็นเหรียญประจำมหาวิทยาลัย รุ่น 1 เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา มี 2 แบบ

แบบแรก ด้านหลังตราพระนามาภิไธย สธ. ประจำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี 2 ขนาด คือ พิมพ์ใหญ่ สูง 3.7 ซ.ม. และพิมพ์เล็กขนาดสูง 1.8 ซ.ม.โดยทั้งสองขนาดนี้ สร้างเป็นเนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดง และเนื้อทองคำ

แบบที่สองเป็นเหรียญพระพุทธพิริยมงคลขนาดสูง 3.2 ซ.ม. ด้านหลังตราครุฑ สร้างเป็นเนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยาร้อน สองหน้า น้ำเงินทั้งสองหน้า ครุฑลงสีเครื่องทรง, เนื้อทองแดง ซาติน, เนื้อทองแดง จ่าสะอาด และเนื้อทองคำ

มีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีสงฆ์ เบิกเนตรพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย จุดเทียนชัย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิริยมงคล และเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ที่ห้อง ประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ จำนวน 22 รูป เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก อาทิ หลวงพ่อรวย วัดตะโก, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้, หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม, หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก เป็นต้น

“เป็นสิริมงคลกับมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นประธานพิธีสงฆ์ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง และได้รวบรวมพลังแรงกายแรงใจจากชาว มทร.ธัญบุรี ให้เป็นหนึ่งเดียว ในการร่วมกันจัดพิธีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้” นายประเสริฐกล่าว

นายจักรกฤษณ์ คงทอง นายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เผยว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ มทร.ธัญบุรี จะมีพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้กราบไหว้บูชาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจ โดยพิธีพุทธา ภิเษก ครั้งนี้เป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก คือ การได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราช ทานชื่อ พระพุทธพิริยมงคล และได้อัญเชิญพระนามาภิไธย สธ. ประจำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐานบนพระพุทธรูป

พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธรูปองค์จำลอง และเหรียญพระพุทธพิริยมงคล เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป อันเป็นสิริมงคลสูงยิ่ง สมดังชื่อพระราชทานนามว่า “พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเพียร”

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชาหรือสั่งจองได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-4990-2