ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต”

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558
“40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต”

– เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2558 (Open House) : แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
– งานสัมมนา อาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
“แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558)
– ติวสอบตรงเข้าศึกษาต่อ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2558
– แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
– งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ/งานวิจัย
– จัดประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสังสรรค์ ดนตรี และศิลปะ
– งานแสดงถนนสายวัฒนธรรม  “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต”
– งานแสดงถนนเทคโนโลยี RT 58
– การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
– ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ธงฟ้า”  ราคาประหยัด
– บูธจัดแสดงและจำหน่ายรถยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2558 (Open House)”
2.6 MiB
1674 Downloads
Details

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2558 (Open House)”
2.6 MiB
1674 Downloads
Details