ขอเชิญร่วมพิธีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ขอเชิญร่วมพิธีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันพุธที่ 3 ธนวาคม 2557
ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี