ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 57 (ตลาดนัดแรงงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 57 (ตลาดนัดแรงงาน) ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกับบรัษัทชั้นนำหว่า 100 บริษัท และตำแหน่งว่างงานกว่า 2,000 อัตรา