พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี จัดแสดงบัวสีเหลือง เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี จัดแสดงบัวสีเหลืองสายพันธุ์ต่างๆ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2557

ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชม และหาซื้อไปปลูกได้ในราคาย่อมเยา

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.