คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: เหรียญพระพุทธพิริยมงคล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี สร้าง 2 ขนาด คือ พิมพ์ใหญ่สูง 3.7 ซม. และพิมพ์เล็กขนาดสูง 1.8 ซม. ทั้งสองขนาดเป็นเนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดงและเนื้อทองคำ ส่วนแบบที่สองเป็นเหรียญพระพุทธพิริยมงคลขนาดสุง 3.2 เซนติเมตร ด้านหลังตราครุฑ สร้างเป็นเนื้อเงิน, เนื้อเงิน ลงยาร้อน, เนื้อทองแดง ซาติน, เนื้อทองแดง จ่าสะอาด และเนื้อทองคำ โดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เมตตารับนิมนต์เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธี และมีพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพศรัทธา จำนวน 24 รูป เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชา หรือ สั่งจองได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-4990-2