อบรมเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องสุนทรวาทิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มธร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติและเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีนักเรียนนักศึกษา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่และพื้นที่เกี่ยวข้อง หน่วยกู้ภัยอาสาสมัครป่อเต็กตึ๊งและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 150 คน เข้าร่วมในโครงการโดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติกร จันทร์กระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และนายมนัส ทรงแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาร่วมเป็นวิทยากรมอบองค์ความรู้

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มธร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์โครงการสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติและเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เกิดขึ้นจากปัจจุบันเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและเกิดเหตุการณ์รุนแรง โดยส่งผลกระทบต่อบุคคลในวงกว้าง เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วมและคลื่นสึนามิ ทำให้มีผลกระทบทางจิตใจของผู้ประสบภัยเพื่อให้ความรู้และทราบวิธีเรียนรู้การรับมืออุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่รับการอบรมได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองและนำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและฉับไว

ทางด้านนายธนพร โรจน์สุวณิชกร ประธานโครงการสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติและเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดเผยว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชนโดยนำอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาหาความรู้ทราบวิธีและกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัย.