มทร.ธัญบุรีปลูกฝังนศ.ทุนกยศ.ยืนเรียนจบทำงานแล้วคืนเงิน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีได้มีการประกาศรายชื่อ และปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยตนได้ให้โอวาทนักศึกษาที่ได้รับเงินจากกยศ. ให้ตระหนักต่อทุนที่ได้รับ พร้อมสร้างจิตสำนึกว่ารัฐเป็นผู้สนับสนุนทุนนี้ให้แก่นักศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมีสำนึกการรับผิดชอบ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องส่งคืนเงินทุนที่ได้รับ เพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ทราบว่า มทร.ธัญบุรีมีการติดต่อผลการคืนทุนของนักศึกษา จากนักศึกษาที่เรียนจบและทำงานใน มทร.ธัญบุรี ซึ่งทุกคนส่งคืนทุนให้แก่ กยศ.ทุกราย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งได้รับทุน

สำหรับในปีนี้มีผู้กู้รายเก่าที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมทั้งสิ้น 5,218 คน แบ่งเป็นค่าเล่าเรียน ที่ได้รับการอนุมัติ 114,711,970 บาท ค่าครองชีพที่ได้รับการอนุมัติ 137,253,600 บาท ผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 414 คน แบ่งเป็นค่าเล่าเรียนที่ได้รับการอนุมัติ 13,349,910 บาท ค่าครองชีพที่ได้รับการอนุมัติ 11,431,200 บาท

แสดงความคิดเห็น