ชี้ระบบรับตรงรวมของทปอ.กำกวมมทร.ธัญบุรีแนะแจงรายละเอียด-เพิ่มโควตาเฉพาะทาง

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2559 ว่า ถึงแม้ มทร.ธัญบุรี ไม่ได้เข้าร่วมการสอบระบบรับตรง แต่อยากให้ทปอ.ลงรายละเอียดว่า สาขาใดบ้างที่จะสอบร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ รวมถึงข้อสอบที่ใช้ จะเป็นแบบไหน ดังนั้น มทร.ธัญบุรี จึงอาจตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกต การณ์ในรายละเอียดต่างๆ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่า มทร.ธัญบุรีจะต้องเข้าร่วมสอบรวมระบบรับตรงหรือไม่ เนื่องจากการรับนักศึกษาระบบตรงร่วมกันนั้น มีวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้นักเรียนวิ่งรอกสอบ แต่ในทางกลับกัน ก็มีหลายมหาวิทยาลัย ที่ต้องการรับนักศึกษาก่อนในระบบโควตา ซึ่งสมัยก่อนมีสัดส่วนเพียง 40-50 เปอร์เซ็นต์ แต่ในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 60-70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การรับนักศึกษาระบบตรงร่วมกัน จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

“หากมทร.ธัญบุรี ต้องเข้าร่วมกับทางทปอ. ก็ต้องศึกษารายละเอียดการรับอย่างเข้มข้น เช่น สาขาที่สอบปฏิบัติ ข้อสอบกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาช่างพื้นฐาน และจะต้องดูคุณสมบัติของนักเรียน ด้าน พื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญ เพราะคะแนนบางส่วน ไม่บ่งบอกพื้นฐานวิชาชีพ เช่น คะแนนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ถ้าสัดส่วนเป็น 3 ใน 1 วิชาชีพอาจสอบตกได้ ฉะนั้น เมื่อเข้าเรียนจะต้องฝึกวิชาชีพเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายปฏิบัติ และเทคโนโลยี ถือว่าจำเป็นมาก อย่างไรก็ดีมทร.ธัญบุรี มีแผนที่จะขยายการรับนักศึกษาระบบโควตา โดยเน้นโควตาเรียนดี โควตานักเรียนที่เรียนจบเฉพาะทาง เช่น นาฏศิลป์ กีฬา เพิ่มขึ้นในปีการศึกษาหน้าด้วย” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว