มทร.ธัญบุรียังไม่ร่วมรับตรง’59เน้นขยายโควตาเรียนดีกีฬาเด่น

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกัน ในปีการศึกษา 2559 นั้น นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าร่วมในระบบรับตรงดังกล่าว แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่าสาขาใดบ้างที่จะสอบตรงร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือข้อสอบที่ใช้จะเป็นแบบไหนโดยในส่วนของ มทร.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่ง เพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้

“การรับตรงร่วมกัน มีจุดประสงค์ที่ไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบ แต่ในทางกลับกันหลายมหาวิทยาลัยมีความต้องการรับนักศึกษาก่อนในระบบโควตา ซึ่งสมัยก่อนมีสัดส่วนเพียง 40-50% แต่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ดังนั้นการรับตรงรวมจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และ มทร. ธัญบุรีเองก็มีแผนจะขยายการรับโควตามากขึ้นโดยเน้นโควตาเรียนดีและความสามารถเฉพาะทางเช่น นาฏศิลป์ และกีฬาเพิ่มขึ้น”

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่าการรับตรงร่วมกัน จะต้องมีการศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ หาก มทร.ต้องเข้าร่วมกับทาง ทปอ. ก็ต้องศึกษารายละเอียดการรับอย่างเข้มข้น เช่น สาขาที่มีการสอบปฏิบัติข้อสอบกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิชาช่างพื้นฐาน และต้องดูคุณสมบัติของนักเรียนด้านพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญเพราะคะแนนบางส่วนไม่บ่งบอกพื้นฐานวิชาชีพ เช่น คะแนนวิทย์ คณิต และภาษาอังกฤษ ถ้าสัดส่วนเป็น 3 ใน 1 วิชาชีพอาจสอบตกได้ ฉะนั้นเมื่อเข้าเรียนจะต้องฝึกวิชาชีพเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายปฏิบัติและเทคโนโลยีถือว่ามีความจำเป็นมาก