แฟชั่นจากบาติก มัด-ย้อม มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 สาขาวิชา จับมือการบูรณาการวิชาเรียน วิชาการเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก มาตัดเย็บ และประดิษฐ์ตกแต่ง แสดงผลงานณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี

นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ แฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มีวิชาเรียนเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ในการเรียนรู้เทคนิคในการผลิตผ้า และนำผ้าที่ได้มาออกแบบเป็นเสื้อผ้า เพื่อนำเสนอ จึงได้มีการจัดแฟชั่นโชว์ผลงานของนักศึกษา เป็นการฝึกการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีคอนเซปต์ Summer In Winner 2015 และAtmosphere for the Revolution ซึ่งตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า 25 ชุด นอกจากนี้ยังมีการนำมาประดิษฐ์เป็นรูปภาพ ประดับตกแต่งอีกด้วย

“หยก”นายนพดล รอบรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ลดลงไปเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ และการประกอบอาชีพของประชาชน ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติ โดยตนเองเลือกเอาภูเขาไฟมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ การนำผ้าฝ้ายของไทยมาทำด้วยเทคนิคการมัดย้อม เกิดเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของชิ้นงาน อาศัยเทคนิคในการออกแบบและตัดเย็บ กลายเป็นเดรสเก๋ๆ ในการใส่ออกงานปาร์ตี้ ชุดนี้ราคาทั้งหมด 1,500 บาท ใช้เวลาในการออกแบบและตัดเย็บประมาณ 2 อาทิตย์

“นิต” นางสาวนิตยา สอนโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า งาม คือผลงานที่ตนเองนำผ้าบาติกของตนเอง โดยอาศัยเทคนิคการหยดเทียนทำลายเส้น แล้วนำมาสร้างสรรค์โดยการเพนต์สีลงบนผ้าไหมจีน โดยภาพได้แนวคิดมาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน เป็นเพื่อนผู้หญิงอ้วน ซึ่งได้นำหลักในการจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงของผู้หญิงซ้อนกัน และมีการใช้ลายเส้นให้ดูมีความเคลื่อนไหว ทำเป็นเส้นผมโดยการใส่ลายดอกไม้และรูปทรงที่เป็นอิสระเข้าผสมผสานกัน

ผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก ผ้าที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้า โดยลวดลายของผ้าแต่ละผืนจะไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับผ้าที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และสาขาวิชาจิตรกรรมไทย ที่มีความแตกต่างกันออกไป