คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: ธัญบุรีผุดละครเวที’รอยช้ำ’

นายมาโนช บุญทองเล็ก หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงละครเวทีเรื่อง “รอยช้ำ” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน ณ ห้องสุนทรวาทิน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนำความรู้จากวิชาการแสดงมาลงมือปฏิบัติจริงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สนใจจองบัตรได้ที่ 08-5455-1173, 08-0951-4501 บัตรราคา 100 และ 70 บาท