คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีแจ้งเลี่ยงเส้นทาง