คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีแจ้งเลี่ยงเส้นทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แจ้งว่า มทร.กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มทร. ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30,454 คน ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) จ.ปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก หลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 10-14 ธันวาคม (ซ้อมใหญ่) และวันที่ 15-19 ธันวาคม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สอบถามที่ 08-1205-2989, 0-2549-3195 หรือดูแผนที่การเดินทางที่ www.rmutt.ac.th