มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30,454 คน ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2557 (ซ้อมใหญ่) และวันที่15 – 19 ธันวาคม 2557 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 081-205-2989 , 0-2549-3195

 

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

02-549-4994-5