รายงานพิเศษ: นานมีบุ๊คส์ สานต่อ’โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ’ปี5ชูคอนเซปต์’STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21′

ด้วยเชื่อว่า “เด็กรักการอ่าน” บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงได้สานต่อโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21″โดยมี ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมบริจาคหนังสือพร้อมตู้ให้แก่ 50 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ พร้อมด้วยองค์กรเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนจำนวนมาก

ภายในงานยังได้จัดเสวนา “อ่านเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก สโรชาลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และ ด.ช.ปฐมพงษ์ คุณทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลาดหวาย ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยการอ่าน และได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่บริจาคหนังสือในโครงการ

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เราเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการอ่านต่างๆและจัดตั้งโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือขึ้น ซึ่งในปีนี้ โครงการ “มอบอนาคตมอบหนังสือ 600 โรงเรียน” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “STREAM Ap proach การศึกษาในศตวรรษที่ 21″ ซึ่งเราต้องการจะแนะนำแนวทางการเรียนรู้ใหม่ซึ่งไม่ใช่เพียงอ่านอะไรก็ได้ แต่จะส่งเสริมการอ่านให้เด็กสอดคล้องกับหลัก”S T R E A M” ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S:Science) เทคโนโลยี (T: Technology)การอ่าน (R: Reading) วิศวกรรม (E:Engineering) และคณิตศาสตร์ (M:Mathematics) ผ่านการรู้จักสังเกต คิดเชื่อมโยง ตั้งคำถามทดลอง และหาคำตอบด้วยตัวเอง ด้วยหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะถูกบรรจุอยู่ในตู้หนังสือในปีนี้ ทั้งนี้เราได้ตั้งเป้าจำนวนตู้หนังสือที่จะถูกส่งมอบให้เยาวชนที่รอคอยโอกาสการอ่านไว้ที่ 600 ตู้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ยังจัดบรรยายพิเศษหนังสือ”ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558 โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนรู้สึกเหมือนกันคือ ‘เรารักสมเด็จพระเทพฯ’ และเชื่อว่าหากทุกคนได้อ่านหนังสือ ‘ดั่งดวงแก้วส่องสว่าง ทางสายงาม’ แต่ละคนจะรักพระองค์ท่านมากขึ้น ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยในเล่มนี้ได้รวบรวม 60 พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างให้ชีวิต เก่ง ดี มีสุขเนื้อหาจะมี 5 ตอน ประกอบด้วยพระราชประวัติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ปราชญ์ผู้รอบรู้ วิชาแตกฉาน, พากเพียรวิชา วิริยะเลิศ, เพียบพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม และ’ทูลกระหม่อม’ ของพระอาจารย์และพระสหาย อย่างไรก็ตาม อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้อ่าน และดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านแค่เพียงเศษเสี้ยวก็ยังดี” รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา

สโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า เมกาบางนาเปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 2 ปี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและเพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ชาวสมุทรปราการ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็กที่ขาดโอกาสในสังคม จึงร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนโครงการดีๆเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการมอบโอกาสการเข้าถึงหนังสือ และสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็กแล้ว ยังเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในปีนี้อีกด้วย

ด.ช.ปฐมพงษ์ คุณทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลาดหวาย เล่าให้ฟังว่า ผมมีน้องชายป่วยเป็นโรคไต ระยะที่ 2 นอกจากดูแลน้องแล้วยังอ่านหนังสือให้น้องฟังด้วยครับ ผมเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือการ์ตูนก่อน เช่นโคนัน เดราเอม่อน คิดว่าไม่ว่าหนังสืออะไรก็ทำให้เราได้รับความรู้มากขึ้น ที่สำคัญยังได้นำความรู้ที่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นสำหรับกิจกรรมในวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบหนังสือให้แก่เพื่อนๆ

ผู้สนใจเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ”มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน”สามารถเลือกบริจาคได้ใน 2 รูปแบบ ทั้งในแบบแรกบริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อซื้อตู้พร้อมหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์ และทางนานมีบุ๊คส์ร่วมสมทบหนังสือใหม่มูลค่า12,000 บาท รวมมูลค่า 32,000 บาทเพื่อมอบ ให้กับ 1 โรงเรียน นอกจากนั้นท่านจะได้รับการจารึกชื่อ หรือชื่อบริษัทและโลโก้ที่ตู้หนังสืออีกด้วย และแบบที่สองบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาเพื่อจัดซื้อหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์มอบให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยนานมีบุ๊คส์จะบริจาคหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์สมทบมูลค่าเท่ากัน เช่น เงินบริจาค5,000 บาท เพื่อซื้อหนังสือนานมีบุ๊คส์ยินดีร่วมสมทบหนังสือใหม่มูลค่า 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท และนานมีบุ๊คส์จะเป็นผู้นำตู้พร้อมหนังสือส่งมอบสู่มือของเด็กนักเรียน

โครงการ “มอบอนาคตมอบหนังสือ 600 โรงเรียน” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด”STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21″ ซึ่งเราต้องการจะแนะนำแนวทางการเรียนรู้ใหม่ไม่ใช่เพียงอ่านอะไรก็ได้แต่จะส่งเสริมการอ่านให้เด็กสอดคล้องกับหลัก “STREAM”