แฟชั่นจากบาติก มัด-ย้อม มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 สาขาวิชา จับมือการบูรณาการวิชาเรียน วิชาการเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก มาตัดเย็บและประดิษฐ์ตกแต่ง แสดงผลงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มีวิชาเรียนเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการเรียนรู้เทคนิคในการผลิตผ้า และนำผ้าที่ได้มาออกแบบเป็นเสื้อผ้า เพื่อนำเสนอจึงได้มีการจัดแฟชั่นโชว์ ผลงานของนักศึกษา เป็นการฝึกการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีคอนเซ็ปต์ Summer In Winner 2015 และ Atmosphere for the Revolution ซึ่งตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า 25 ชุด นอกจากนี้ยังมีการนำมาประดิษฐ์เป็นรูปภาพประดับตกแต่งอีกด้วย

หยกนายนพดล รอบรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ลดลงไปเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ และการประกอบอาชีพของประชาชน ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติ โดยตนเองเลือกเอาภูเขาไฟมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ การนำผ้าฝ้ายของไทยมาทำด้วยเทคนิคการมัดย้อม เกิดเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของชิ้นงาน อาศัยเทคนิคในการออกแบบและตัดเย็บ กลายเป็นเดรสเก๋ๆ ในการใส่ออกงานปาร์ตี้ ชุดนี้ราคาทั้งหมด 1,500 บาท ใช้เวลาในการออกแบบและตัดเย็บประมาณ 2 อาทิตย์

นิตนางสาวนิตยา สอนโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า งาม คือ ผลงานที่ตนเองนำผ้าบาติกของตนเอง โดยอาศัยเทคนิคการหยดเทียนทำลายเส้น แล้วนำมาสร้างสรรค์โดยการเพ้นท์สีลงบนผ้าไหมจีน โดยภาพได้แนวคิดมาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน เป็นเพื่อนผู้หญิงอ้วน ซึ่งได้นำหลักในการจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงของผู้หญิง ซ้อนกัน และมีการใช้ลายเส้นให้ดูมีความเคลื่อนไหว ทำเป็นเส้นผมโดยการใส่ลายดอกไม้และรูปทรงที่เป็นอิสระเข้าผสมผสานกัน

ผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก ผ้าที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้า โดยลวดลายของผ้าแต่ละผืนจะไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับผ้าที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และสาขาวิชาจิตรกรรมไทย ที่มีความแตกต่างกันออกไป

เขียนข่าวโดย. ชลธิชา ศรีอุบล   กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994