ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558  

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 

  1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2557 และมีคุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ให้ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 Link ระบบ http://203.158.253.172/Quota/
  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลพื้นฐานการสมัครสอบลงบนใบสมัครหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ข้อมูลผู้สมัคร
  • ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • ข้อมูลการศึกษาเดิม
  • ผู้สมัครกำหนดรหัสผ่านด้วยตนเองและจำให้ได้ (รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนบันทึกยืนยันการสมัคร จากนั้นให้ผู้สมัครคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ที่อยู่หน้าเว็บไซต์สมัครสอบเพื่อยืนยันการสมัครสอบและดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ระบบรับสมัคร http://203.158.253.172/Quota/