โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น

ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจกรรมโทรทัศน์ (ระดับต้น) สามารถสมัครด้วยตนเองที่  สถานีวิทยุ 107.75 RT RADIO ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณสมบัตติผู้เข้าร่วมโครงการ :

เป็นผู้ที่สนใจท่างด้านผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 4520