อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศ

อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2558