ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย ในงาน VIII International Warsaw Invention Show (IWIS 2014)

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย
ในงาน VIII International Warsaw Invention Show (IWIS 2014)
วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2557
ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน VIII International Warsaw Invention Show (IWIS 2014) ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักประดิษฐ์ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ โดยมีหน่วยงาน สมาคมนักประดิษฐ์ และสถานศึกษาจากนานาชาติให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ 20 สาขา โดยมีผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล จาก 2 ผลงาน สรุปดังนี้
1. ผลงานเรื่อง “เรือสำรวจความลึกท้องน้ำขนาดเล็กที่เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติจากจุดพิกัดจีพีเอส” Survey Boat for In-situ Water-Quality Measurement with Real-Time Internet Telemetry System

โดย ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานในสาขา Mechanics and general engineering ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IWIS 2014 ประเทศโปแลนด์
2. รางวัล Special Prize จาก Association of polish inventors and rationalizers for the best foreign ประเทศโปแลนด์
3. รางวัลเหรียญทอง Special Award จาก Korea Invention Academy (KIA) ประเทศเกาหลีใต้

2. ผลงานเรื่อง “สารสำคัญชนิดใหม่สำหรับเครื่องสำอางต้านริ้วรอย” A novel active ingredient from For anti-aging cosmetics

โดย ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ผลงานในสาขา Medicine and Biotechnology ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จาก IWIS 2014 ประเทศโปแลนด์
2. รางวัล Special Prize for The Most Stupendous work of Innovation จาก CIISประเทศไต้หวัน
3. รางวัล Special Prize for the best innovative presentation จาก Korea Invention Academy (KIA) ประเทศเกาหลีใต้

 

ภาพบรรยากาศทั้งหมด