โบ๊ด มทร.ธัญบุรี นักศึกษารางวัลพระราชทาน

   

“จุดเริ่มต้นของการเลือกเรียนสายคหกรรมศาสตร์  เพราะทางบ้านประกอบธุรกิจบ้านเช่า  ตั้งแต่เด็ก  ส่วนใหญ่คนที่มาเช่าจะเป็นคนต่างชาติ  ประกอบกับรักในการจัดดอกไม้  ซึ่งตอนนั้นมีโอกาสได้จัดแจกันดอกไม้  วางบนโต๊ะรับแขกของบ้านเช่าเป็นประจำ  และเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติผู้ที่มาพักอาศัย  ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป  ตัวของผมเองและคนรอบข้าง  สายงานทางด้านนี้เป็นพรสวรรค์จึงได้แนะนำให้ศึกษาต่อ  ทางด้านสายอาชีพนี้” เรื่องราวความเป็นมาของ  “โบ๊ด”  นายณัฐพงษ์  นาเครือ  นักศึกษาชั้นปีที่  1  (หลักสูตรต่อเนื่อง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556

โบ๊ด เล่าว่า  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ยตอนจบอยู่ที่  3.48  ระหว่างที่เรียนจะทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย  หรือเป็นจิตอาสา  ช่วยงานอาจารย์  เป็นวิทยากรพิเศษ  นอกจากนี้ยังได้เข้าประกวดมากมาย  โดยได้รับรางวัลในการประกวดดังต่อไปนี้  ระดับ  ปวช.ชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันของที่ระลึกประเภทเครื่องหอมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  ปีการศึกษา  2553  ระดับ  ปวส.รางวัลชนะเลิศอับดับ  1  การแข่งขันการจัดดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  ปีการศึกษา  2554  รางวัลชนะเลิศการประเมินสมาชิกดีเด่น  ในการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ปีการศึกษา  2556  ระดับปริญญาตรี  ชนะเลิศการประกวดพวงมาลาในโครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองครั้งที่  5  รางวัลชนะเลิศประกวดเครื่องอัฐบริขารสำหรับพระบวชใหม่

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และรางวัลรางวัลล่าสุด

รองชนะเลิศอันดับที่  1  เหรียญเงิน  FLORISTS COMPETITION BRIDAL BOUQUET  ในการแข่งขัน  “THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION’ 14”  ในงาน  “PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO’  14”  ครั้งที่  8  ณ  ศูนย์ประชุมพีซ  โรงแรมรอยัล  คลิฟ  พัทยา

สำหรับงานทางด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์  เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  ส่วนตัวชอบงานใบตอง  เนื่องจากเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดมีความเป็นเอกลักษณ์  เป็นงานไทยที่สวยงาม  กระทง  บายศรี  พานไหว้ครู  ต้องอาศัยความอดทน  การจับจีบ  เย็บ  ในปัจจุบันนำมาประยุกต์เข้ากับงานดอกไม้ให้ทันสมัย  ทุกงานใบตองที่ได้ทำ  เป็นการฝึกสมาธิให้กับตนเองด้วย  ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ทำให้ชอบงานทางด้านนี้มากขึ้น  ประดิษฐ์สร้างสรรค์งานดอกไม้ใหม่ๆ  เพื่อนำความรู้ไปใช้ในอนาคต

“คุณฝันได้  คุณก็ทำได้” ไม่อยากให้เป็นเพียงความฝัน  ฝันแล้วต้องเป็นจริง  ต้องลงมือทำ  เพราะว่า  ถ้ามั่วแต่ฝันไม่ลงมือทำ  ความสำเร็จจะไม่ตามมา  หลังจากที่สำเร็จการศึกษา  อยากเป็นครู  เนื่องจากที่ได้สัมผัสชีวิตของคุณครูที่ได้ทำกิจกรรมร่วม  ครูเป็นผู้ให้  อยากตอบแทนบุญคุณของคุณครูที่ได้สอนตนเองมา  โดยอยากเป็นคุณครูสอนงานคหกรรมศาสตร์  อยากนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปถ่ายทอดสืบต่อกันไป  โดยเฉพาะงานใบตอง  ซึ่งปัจจุบันจะเลื่อนหายไปจากสังคมไทย  สำหรับชีวิตนักศึกษาเป็นชีวิตที่ถือว่ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม  ถามว่าสิ่งที่ทำได้อะไรหรือไม่  ตอบได้เลยว่า  ทุกกิจกรรมที่ตนเองทำ  ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดี  ได้โอกาสในการเข้าสังคม  เป็นอีกสังคมนอกเหนือจากห้องเรียน  โดยประสบการณ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้  ขอเรียกว่า  “วิชาชีวิต” โบ๊ด  กล่าวทิ้งท้าย

ชลธิชา  ศรีอุบล   กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี  02-549-4994