ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีกล่าวรายงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดทำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๑๐๑  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

แสดงความคิดเห็น