20141010-1

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป