คอลัมน์ ชุมทางครู

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อทำงานโครงการหลักสูตรนานาชาติและงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเองที่อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ถึง 10 ต.ค. ในวันเวลาราชการ โทร.0-2549-3269 หรือเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th