คอลัมน์ วิถีไทย: 9ราชมงคลแสดงโขน-ละครนอกเทิดพระเกียรติ’สมเด็จพระเทพฯ’

“9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒน ธรรมไทย เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยจัดการแสดงละครนอกเรื่อง “พระรถเมรี” ตอน “เมรีพิศวาส” และการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด “รามาวตารปราบมารร้าย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ สุนทรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย เล่าให้ฟังว่า สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยมีส่วนรับผิดชอบในส่วนการจัดศิลปะการแสดง โดยนำการแสดง 2 ชุดมาจัดแสดง ได้แก่ การแสดงละครนอก เรื่องพระรถ-เมรี ตอนเมรีพิศวาส และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามาวตารปราบมารร้าย เรื่องราวของ “นนทุก” กลับชาติมาเกิด ซึ่งนนทุกมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาทั้งหลาย เทวดาเหล่านั้นก็มักจะลูบหัวนนทุกจนล้าน นนทุกจึงเกิดความแค้น เลยไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวร แล้วทำร้ายพวกเทวดาที่มาลูบหัวตน

นนทุกได้เข่นฆ่าเหล่าเทวดาตายนับไม่ถ้วน ทำให้พระอิศวรต้องร้องขอพระนารายณ์ให้มาช่วยปราบนนทุกให้ พระนารายณ์จัดการกับนนทุก โดยการจำแลงองค์เป็นนางเทพอัปสรดักอยู่ตรงทางที่นนทุกเดินผ่านเป็นประจำ ฝ่ายยักษ์นนทุกเมื่อได้เห็นนางจำแลงจึงเกิดความหลงและเข้าไปเกี้ยวพาราสี นางจำแลงแสร้งทำยินดี โดยยื่นข้อเสนอว่าให้นนทุกร่ายรำตามนางทุกท่าแล้วจะยินดีผูกมิตรด้วย และแล้วยักษ์นนทุกก็ทำตามนาง

โดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นเล่ห์กล จนกระทั่งถึงท่านาคาม้วนหาง นิ้วเพชรของนนทุกชี้ไปที่ขาของตัวเอง ขานนทุกก็หักลงทันใด นนทุกล้มลง ทันใดนั้น นางแปลงกลายเป็นพระนารายณ์เหยียบอก นนทุกไว้ ก่อนตาย นนทุกอ้างว่าพระนารายณ์มีหลายมือตนสู้ไม่ได้ พระนารายณ์จึงให้คำสัตย์ว่า ให้นนทุกไปเกิดใหม่ มีสิบเศียรสิบพักตร์ยี่สิบมือ เหาะเหินเดินอากาศได้ มีอาวุธนานาชนิดครบทุกมือ ส่วนพระนารายณ์จะไปเกิดเป็นมนุษย์มีสองมือและตามไปฆ่านนทุกให้ได้

นายจักรกฤษ คงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เล่าว่า จากที่ได้มีการปรึกษาอาจารย์และนายกสโมสรทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ซึ่งคณะที่มีความเกี่ยวข้องในงานนี้ได้มอบหมายให้ทั้ง 3 คณะ และ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ในการรับผิดชอบในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับผิดชอบในส่วนของการจัดนิทรรศการ นำเสนอในรูปแบบเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผิดชอบในการแสดงศิลปะ นำศิลปะการแสดงละครนอก และศิลปะการแสดงโขนเข้ามาร่วมแสดงในงานนี้ โขนเป็นการแสดง มทร.ธัญบุรี เป็นที่เดียวใน 9 มทร. ที่เปิดสอนศิลปะในแขนงนี้

นายอภิรักษ์ ศิรินาโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ บอกว่า รับหน้าที่ในการตีระนาดทุ้มในการแสดงโขน ซึ่งระนาดทุ้มเสมือนเป็นตัวเย้าหยอกในบทเพลง ดีใจที่ได้มีโครงการนี้ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้วัยรุ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และยังเป็นการสืบสานประเพณีการแสดง โดยเฉพาะการแสดงโขน ซึ่งหาดูได้ยาก นอกจากนี้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ตนเองเรียนดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ดนตรีไทยอยู่ในสายเลือด จะสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ให้ลูกหลานต่อไป

นายเมธพนธ์ ไชยเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้รับบทเป็นยักษ์พญา เปรียบเสมือนมือซ้ายและมือขวาของทศกัณฑ์ นำพลยักษ์เข้าสู้รบกับฝ่ายพลับเพลาหรือฝ่ายลิง สำหรับโขนยักษ์ต้องมีร่างกายที่สูงใหญ่ ท่าทางแข็งแรง การเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นงานแสดงโขนที่ภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสจากทางคณะคัดเลือกให้เป็นนักแสดงในครั้งนี้ ได้รับมุมมองและประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมของไทยที่มีมาช้านาน ทุกครั้งที่ขึ้นแสดงรู้สึกว่าตนเองได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้แก่สายตาประชาชนผู้รับชมได้เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมนางสาวอทิตา แซจอหอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้รับบทเป็นนารายณ์ที่แปลงร่างเป็นผู้หญิงมาทำให้นนทุกหลง การรับบทนี้ต้องมีท่าทางที่สง่าและอ่อนช้อย รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมงานการแสดงครั้งนี้ ภูมิใจมากที่อาจารย์ให้รับบทนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงโขนที่รับบทเด่น ทุกครั้งที่แสดง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงอื่นๆ ตนเองรู้สึกภูมิใจ เนื่องจากตนเองเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์มาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ศิลปะและวัฒนธรรมไทยอาจจะเลือนหายไปจากสังคมไทย ถ้าคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจและอนุรักษ์ไว้ เช่นเดียวกับการแสดงโขน ซึ่งทุกวันนี้หาชมได้ยาก เนื่องจากเป็นการแสดงที่ต้องใช้นักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างมาก.

แสดงความคิดเห็น