บริการ Internet Service

การใช้งาน USER WIFI RMUTT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)  Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน (โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง)

จุดที่ขอเปิดใช้บริการ (ในกรณีที่ยังไม่เคยมี User ในการเข้าใช้ หรือลืมรหัสผ่าน)

จันทร์-ศุกร์

 • อาคาร ICT เคาน์เตอร์ e-service เวลา 08:30–16:30 น.
 • อาคารวิทยบริการ
  เคาน์เตอร์ e-Library ชั้น 3 เวลา 08:30–16:30 น.
  เคาน์เตอร์ IT-ZONE เวลา 08.30-24.00 น.
 • อาคาร iWork@RT เวลา 08.30-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์

 • อาคารวิทยบริการ เคาน์เตอร์ IT-ZONE เวลา 08.30-21.00 น.
 • อาคาร iWork@RT เวลา 08.30-18.00 น.

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

 • อาคาร ICT โทร. 02-549-4004
 • อาคารวิทยบริการ โทร. 02-549-3636 หรือ 02-549-3642
 • อาคาร iWork@RT โทร. 02-549-3074

ดาวน์โหลด เอกสารวิธีการเข้าใช้งาน WiFi ด้วย Tablet และ Smart Devices ในระบบ iOS สำหรับสั่งพิมพ์
916.7 KiB
139 Downloads
Details

การเข้าใช้งาน WiFi ด้วยอุปกรณ์ประเภทTablet และ Smart Devices ในระบบ Android
1.4 MiB
191 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น