บริการ Internet Service

การใช้งาน USER WIFI RMUTT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)  Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน (โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง)

จุดที่ขอเปิดใช้บริการ (ในกรณีที่ยังไม่เคยมี User ในการเข้าใช้ หรือลืมรหัสผ่าน)

จันทร์-ศุกร์

 • อาคาร ICT เคาน์เตอร์ e-service เวลา 08:30–16:30 น.
 • อาคารวิทยบริการ
  เคาน์เตอร์ e-Library ชั้น 3 เวลา 08:30–16:30 น.
  เคาน์เตอร์ IT-ZONE เวลา 08.30-24.00 น.
 • อาคาร iWork@RT เวลา 08.30-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์

 • อาคารวิทยบริการ เคาน์เตอร์ IT-ZONE เวลา 08.30-21.00 น.
 • อาคาร iWork@RT เวลา 08.30-18.00 น.

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

 • อาคาร ICT โทร. 02-549-4004
 • อาคารวิทยบริการ โทร. 02-549-3636 หรือ 02-549-3642
 • อาคาร iWork@RT โทร. 02-549-3074

ดาวน์โหลด เอกสารวิธีการเข้าใช้งาน WiFi ด้วย Tablet และ Smart Devices ในระบบ iOS สำหรับสั่งพิมพ์
916.7 KiB
286 Downloads
Details