ดาว-เดือน 57 มทร.ธัญบุรี กระฉับความสัมพันธ์ ออกปลูกป่า

“ดาว-เดือน  ประจำปีการศึกษา  2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทั้ง  10  คณะ  และ  1  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ออกทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน”   ในโครงการราชมงคลธัญบุรีร่วมใจปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  60  พระชันษา  สยามบรมราชกุมารี  ณ  ป้อมพระจุลจอมเกล้า  ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  โดยเป็นโครงการที่ทางฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์  องค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  จัดขึ้น

“แบงค์”  นายทนงศักดิ์  เมฆวิจิตร  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชาการท่องเที่ยว   คณะศิลปศาสตร์  เล่าว่า  ทางฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์  จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของชมรมในองค์การนักศึกษา  เช่น  การออกเยี่ยมค่ายต่างๆ  และเข้าร่วมทำกิจกรรมกับชมรม  ซึ่งทางฝ่ายมีกิจกรรมมากมาย  รับอาสาสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ล่าสุดกับการออกค่ายอาสา  กับชมรมค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ  สำหรับโครงการราชมงคลธัญบุรีร่วมใจปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  60  พระชันษา  สยามบรมราชกุมารี  นำดาวเดือนทั้ง  22  คน  และตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรทั้ง  10  คณะ  และ  1  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน  ร่วมกัน  ให้ดาวเดือนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ซึ่งดาวเดือนไม่เพียงแต่มีหน้าตาที่ดีแล้ว  ยังสามารถทำประโยชน์เพื่อสังคมได้อีกด้วย

“แยม”  นางสาวฉัตรสกาว  ป้องกัน  ดาวจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เล่าว่า  ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มาปลูกป่าชายเลน  แต่ในครั้งนี้มาในฐานะดาวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ระยะทางในการเดินเข้ามาปลูกป่า  ประมาณ  6  กิโลเมตร  กว่าจะเข้ามาถึงป่าชายเลน  สนุกดี  ระหว่างที่เดินทาง  ได้คุยกับเพื่อนจากคณะต่างๆ  ทำให้รู้จักเพื่อนดาวเดือนจากคณะต่างๆ  การทำกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นประสบการณ์ที่ดี  “ในฐานะของดาวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฝากถึงเพื่อนที่เข้ามหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรม  อยากให้เพื่อนๆ  ทุกคน  ทำกิจกรรม  อย่างน้อยเป็นการผ่อนคลายจากการเรียน  ไม่อยากให้เรียนอย่างเดียว  เพราะว่าความรู้ใหม่อาจจะเกิดจากนอกห้องเรียน”

“เฟิร์ส”  นายวรเชษฐ  ฤกษ์ทวี  เดือนจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เล่าว่า  ครั้งแรกที่ได้มาปลูกป่าชายเลน  สนุก  ได้อะไรหลายๆ  อย่าง  แปลกใหม่  บรรยากาศ  ธรรมชาติ  ทางที่เดินไปป่าชายเลน  ร้อน  แต่เดินไปคุยไป  ไม่เหนื่อย  ได้คุยกับเพื่อนดาวเดือนคณะอื่นๆ  จากความร้อนก็ไม่ร้อน  เป็นกิจกรรมที่ดี  ได้มาลงพื้นที่ทำประโยชน์ให้สังคม  ขอบคุณโครงการดีๆ  ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ  จัดขึ้น  ได้ช่วยเหลือธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ์  ให้ป่าชายเลนชายฝั่ง  “ต้องลองมาปลูกป่าชายเลน  ครั้งหนึ่งในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม”

เช่นเดียวกับ  “ตรอง”  นางสาวยมลพร  ภาคทอง  ดาวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  เล่าว่า  ดีใจที่รู้จักเพื่อนต่างคณะ  เป็นโครงการที่ดีมาก  ได้มาบำเพ็ญประโยชน์  การทำกิจกรรมนอกคณะ  ได้เพื่อน  ได้มิตรภาพที่ดี  สนุกมาก  ไม่คิดว่าการปลูกป่าชายเลนจะสนุก  ผลของการปลูกป่าชายเลน  ต้องใช้เวลา  แต่เมื่อทุกคนเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้  ในอนาคต  ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน  ระบบนิเวศ  ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าชายเลน  “อยากให้เพื่อนๆ ที่มีเวลามาทำกิจกรรมดีๆ  ไม่จำเป็นต้องมาปลูกป่า อาจจะเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยฯ  ช่วยกันเก็บขยะ”

“ศิลป์”  นายชุมศิลป์  วงษ์นิกร  เดือนจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  เล่าว่า  ครั้งที่  2  ที่ได้มา  ปลูกป่าชายเลน  โดยครั้งแรก  มาตอนเรียนมัธยม  ปกติเป็นคนชอบธรรมชาติ  ความสดชื่นของธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมที่ดี  ย่อมส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วย  เช่นเดียวกัน  ที่เลือกเรียนสาขานี้  อยากจะประยุกต์ธรรมชาติเข้ามาในเรื่องของการรักษา  ในการทำกิจกรรมร่วมกันของดาวเดือนในวันนี้  ถือ  เป็นการคืนความสุขให้ธรรมชาติ  ในเมื่อเราต้องพึ่งธรรมชาติ  ดังนั้นการช่วยเหลือธรรมชาติเป็นหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเรา

ตัวแทน  ดาว  เดือน  ทั้ง  10  คณะ  1  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  รวมทำกิจกรรมในโครงการราชมงคลธัญบุรีร่วมใจปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  60  พระชันษา  สยามบรมราชกุมารี  ทั้งสวยทั้งหล่อ  ยังมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ปรบมือให้ดาวเดือน  ประจำปีการศึกษา  2557  ทุกคนเลยจ๊ะ

 

ชลธิชา  ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี  02-549-4994