ราชมงคลธัญบุรี จัดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ “2014 Youth Ambassadors Taiwan in Thailand” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา มทร.ธัญบุรีกับนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน โดยในงานนี้มี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร. ธัญบุรี พร้อมด้วยนาย LEE, CHUAN-TUNG ผู้แทนรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอศิลปกรรม ชั้น 1 อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี                                            

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับฝ่ายวัฒนธรรมประจำสถานทูตไต้หวันประจำประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยมีการจัดงาน Thailand Taiwan Education Fair ร่วมกันมาโดยตลอด และนับเป็นโอกาสดีที่ฝ่ายวัฒนธรรมไต้หวันได้คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไต้หวัน ในฐานะทูตวัฒนธรรมจำนวน 16 คน มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาไทย ภาษาจีน ศิลปกรรมไทยและศิลปกรรมจีน รวมถึงการแสดงไทยและจีน โดยให้โอกาสนักศึกษาทั้งสองฝ่ายผลัดกันสอนและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไป        

นางสาวสุธิรา บูรณะพล (เตย) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการเล่าว่า ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทูตวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ทำให้ได้เห็นศิลปะของประเทศไต้หวัน โดยนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โชว์ศิลปะการแสดงรำวงมาตรฐาน ประกอบเพลงงามแสงเดือน และโชว์การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย และด้วยจังหวะที่สนุก ท่าทางการรำที่ง่าย และความไพเราะของดนตรีไทย จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากมาย รวมทั้งได้สอนศิลปะพื้นฐานในท่ารำต่างๆ ด้วยส่วนทางทูตวัฒนธรรมได้โชว์ Taiwanese Dance ซึ่งจะเต้นกันหลายคน แต่ละคนจะประสานมือกัน แล้วหมุนวนไปเรื่อยๆ ใช้พลังในการเต้นเยอะ สามารถเรียกเหงื่อได้มากทีเดียว

นางสาวบริสุทธิ์ พึ่งจิตร์ (มิ้ว) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย เล่าว่า “ได้ทำกิจกรรมการวาดภาพสีอะครีลิคขั้นพื้นฐาน โดยมีทีมงานจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการวาดและการลงสีบนผืนผ้าใบ ซึ่งมีแบบมาให้วาดหลากหลาย ทั้งผลไม้ไทย เช่น แตงโม ลำไย ฝรั่ง กล้วยหอม และดอกไม้ต่างๆ นับว่าเป็นการแนะนำผลไม้และดอกไม้ของไทยไปในตัว ความสนุกของกิจกรรมนี้อยู่ที่จินตนาการ พรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารร่วมกันระหว่างวาด รวมถึงการนำเสนอผลงาน”

ขณะที่ นายภาณุพงศ์ ไพบูลย์ (อิชย์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เล่าว่า โครงการนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางภาษา Chinese Language Teaching ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มาสอนการเขียนภาษาด้วยพู่กันเกี่ยวกับการเชี่ยมโยงของธาตุและหยินหยาง

“นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เรียนรู้และได้ฝึกการเขียนภาษาจีนตามแบบฉบับประเทศไต้หวัน ตอนแรกคิดว่าภาษาจีนยาก แต่พอมาได้ลองเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นภาษาที่สนุก และมีความอ่อนช้อยของเส้นสีจากการเขียนด้วยพู่กัน ทำให้อยากที่จะศึกษาภาษาจีนต่อไป เพราะเห็นความสำคัญของภาษาจีนและเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดอีกภาษาหนึ่ง”

ส่วน นางสาวรภัสษร ภัคคุณันญาธร (มิ้วด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เผยถึงความรู้สึกต่อโครงการนี้ว่า

“เป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาร่วมกันระหว่างไทยและไต้หวัน เหมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติ โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปศึกษาถึงไต้หวัน และอีกสิ่งที่ประทับใจมาก คือ การได้เพื่อนใหม่ในครั้งนี้ ขอยกตัวอย่างเช่น YU-WEN YU (SAMANTHA) ซึ่งเป็น Youth Ambassadors Taiwan จาก National SunYat-Sen University ถือเป็นคู่บัดดี้ (Buddy) ระหว่างทำกิจกรรมในครั้งนี้ที่อัธยาศัยดีและเป็นกันเองมากที่สุดคนหนึ่ง และได้แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อระหว่างกัน เพื่อปรึกษาหารือและบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ต่อกัน ในอนาคตต่อไป”

เสียงประสบการณ์ของนักศึกษาจากการเข้าร่วมครั้งนี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสานความสัมพันธ์ร่วมกันแล้ว ยังบ่งบอกถึงการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่ดีของ มทร.ธัญบุรี อีกด้วย

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

 

นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี